Vi erbjuder

Här finner ni ett axplock av alla tjänster som vi kan erbjuda.

  • Anbudsunderlag
  • Byggskadebesiktningar
  • Installationssamordning
  • Kalkyler
  • Kostnadsbedömningar
  • Tillgänglighetsfrågor
  • Tekniska utredningar i byggnader
  • Utredningar
  • Åtgärdsförslag