Projektledning

Projektledning betyder att vi tar ansvar för ett projekts totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar.

Våra konsulter har stor kunskap och erfarenhet av projektledning i byggbranschen, allt från ombyggnationer i form av exempelvis hyresgästanpassningar till nybyggnationer av olika slag. Som kund kan du alltid räkna med att vi ser till projektets bästa. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk av externa partners och ett gott internt samarbete där vi drar nytta av varandras kompetens för att säkerställa att specifika behov och krav inom varje projekt möts.

Projektledning betyder att vi tar ansvar för och samordnar projektets totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar. Projektledning är den övergripande funktionen inom vilken ett projekt ska organiseras, administreras och ledas. På Projektuppdrag Syd är vi vana vid att leda stora och komplexa projekt. Många gånger anlitas vi som en neutral part i ett projekt.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en projektledare till ditt projekt, välkommen att kontakta någon av våra projektledare.

Referensprojekt

ARENAN 1
Nybyggnad av Malmö Arena
Kv LAXEN 23
Volito Laxen AB
LILLA HAMMAR PADEL 1:82
Projektledning i projekt för nybyggnad av Padelhall