Upphandlingar

Att upphandla byggentreprenader kräver rejäl kompetens inom en rad områden, såsom byggteknik och entreprenadjuridik

Genom att erbjuda dessa kompetenser kan vi guida er genom upphandlingsprocessen och säkerställa att du som beställare får högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Vi är med från allra första början och kan hjälpa till med att ta fram beskrivningar och förfrågningsunderlag som vi sedan skickar ut för anbudsräkning till pålitliga företag. Därefter granskar vi och sammanställer samtliga anbud så att inga frågetecken kvarstår och presenterar en slutlig rekommendation. Därefter tar nästa steg i byggprocessen vid.