Upphandlingar

Att upphandla byggentreprenader kräver rejäl kompetens inom en rad områden, såsom byggteknik och entreprenadjuridik

Upphandling av entreprenader kräver stor kompetens inom en rad områden, såsom bygg- och installationsteknik samt entreprenadjuridik. Projektuppdrag Syd kan även stötta den offentliga sektorn, då vi även besitter god kompetens inom LOU (Lagen om Offentlig upphandling).

Upphandling av entreprenader

Genom att erbjuda dessa kompetenser kan vi guida er genom upphandlingsprocessen och säkerställa att du som beställare får högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Vi är med från allra första början och kan hjälpa till med att ta fram beskrivningar och förfrågningsunderlag som vi sedan skickar ut för anbudsräkning till pålitliga företag. Därefter granskar vi och sammanställer samtliga anbud så att inga frågetecken kvarstår och presenterar en slutlig rekommendation. Därefter tar nästa steg i byggprocessen vid.

Upphandling enligt LOU

LOU är en av de lagar i Sverige som reglerar köp av varor och tjänster, samt byggentreprenader som finansieras med allmänna medel. Lagen finns för att vara säker på att de skattemedel som finns används på bästa sätt. Lagen utgår ifrån ett antal EU-direktiv och syftar främst till att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid en upphandling och utgör en viktig del i att främja fri rörlighet av varor och tjänster inom EU.
Lagen omfattar statliga och kommunala myndigheter.

Projektuppdrag Syd besitter god kompetens inom LOU avseende upphandling av byggentreprenader.

Söker du en konsult som kan hjälpa dig med upphandling av entreprenörer, välkommen att kontakta oss här.