AB TETRA PAK

Lab ombyggnad

TETRA PAK AB, LUND

Beställare:                   AB Tetra Pak
Ansvarig:                     Sofia Blom
Tid för Projektet:       2012-2013

Under perioden 2012-2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade ombyggnad av Lab, Tetra Pak i Lund. Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Sofia Blom.

För mer information, besök www.tetrapak.com

Eller kontakta:

Sofia Blom
Telefon: 070-549 79 82
Mejl: sofia.blom@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/200320-10