DJURSLÖV 4:26

Restaurering av Särslövs kyrka.

SÄRSLÖVS KYRKA

Beställare:                  Svenska Kyrkan
Ansvarig:                    Bengt Wahlgren
Tid för projektet:      2014

Under året 2014 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande restaurering av fasader, nyläggning skiffer på torn och skivplåt på kor, delvis nya bjälklag i torn, förstärkning medeltida takstolar m.m av Särslövs kyrka i Staffanstorps kommun. Projektuppdrag har tagit fram underlag och stått för byggledning. Ansvarig Sakkunnig inom kulturvärden inom projektet var Bengt Wahlgren.

För mer information, besök www.svenskakyrkan.se

Eller kontakta:

Bengt Wahlgren
Telefon: 070-549 79 81 
Mejl: bengt.wahlgren@projektuppdrag.se

Kontaktperson Bengt Wahlgren
projekt/img-1653