Särslövs kyrka

Restaurering av Särslövs kyrka 2014

Restaurering av fasader, nyläggning skiffer på torn och skivplåt på kor, delvis nya bjälklag i torn, förstärkning medeltida takstolar m.m. Projektuppdrag har tagit fram underlag och stått för byggledning.

Kontaktperson
projekt/text476-center