Projektledning

Projektledning betyder att vi tar ansvar för ett projekts totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar.

Det är den övergripande funktionen inom vilken ett projekt ska organiseras, administreras och ledas. På Projektuppdrag är vi vana vid att leda stora och komplexa projekt. Många gånger anlitas vi som en neutral part i projekt där även andra leverantörer och konkurrenter deltar. Som kund kan du alltid räkna med att vi ser till projektets bästa.