Projekteringsledning

Det inledande projekteringsskedet är den viktigaste fasen i processen att uppföra eller förändra en byggnad.

Då skapas förutsättningarna och sätts målen för byggprojektet - här bestäms inte bara den slutliga arkitektoniska och tekniska utformningen utan även kostnads- och kvalitetsnivåer. Ofta krävs en mängd olika aktörer och delprocesser. För att nå ett bra resultat krävs planering, ledning, styrning och samordning – ett arbete som utförs av projekteringsledaren.