VITSTORKEN 1

Kontrollansvar under nybyggnation

Beställare: Kudo Projekt AB
Plats: Stångby
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Juni 2021
Slut: Maj 2023
Projektbeskrivning

Projektet omfattar kontrollansvar under nybyggnation av ett flerbostadshus med 74 lägenheter inom fastigheten Vitstorken 1 i Lunds kommun.

Kontaktpersoner för projektet