UNO 5

Ombyggnader och Hyresgästanpassningar inom Entré Malmö

Beställare: Fastighets AB Trianon
Plats: Värnhem, Malmö
Uppdrag: Projektledning, Besiktning, Kontrollansvar
Projektbeskrivning

Projektuppdrag har deltagit i flera projekt inom köpcentret Entré Malmö åt beställaren Fastighets AB Trianon, som är beläget på Fredsgatan 12 i Malmö.

Projekten innefattar bland annat hyresgästanpassningar och ombyggnader av butiker, kontor och restauranger samt fasadändringar och nybyggnad av skärmtak.

Kontaktpersoner för projektet