SPALLATIONEN 1

Projektledning KMA (Kvalitets- och miljöarbete)

Beställare: Assemblin El AB
Plats: Lund
Uppdrag: Projektledning
Start: Maj 2021
Slut: December 2021
Projektbeskrivning

Projektet omfattade KMA (Kvalitets- och miljöarbete) för säkerställande av kvalitet och miljödokumentation för diverse material. Arbetet innefattade också upprättande av underhållsplan.

Kontaktpersoner för projektet