SKAMMARP

Nybyggnation av 15 stycken enbostadshus

Beställare: Haaks Stenhus AB
Plats: Bara
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: November 2016
Slut: December 2021
Projektbeskrivning

Projektet omfattar kontrollansvar under nybyggnation av 15 stycken enbostadshus inom fastigheterna Skammarp i Bara kommun.

Besök www.haaksstenhus.se

 

Kontaktpersoner för projektet