ROLF 6

Ombyggnad och hyresgästanpassning

Beställare: Fastighets AB Trianon
Plats: Värnhem, Malmö
Uppdrag: Projektledning, Kontrollansvar, Besiktning
Start: Maj 2021
Slut: Januari 2024
Projektbeskrivning

Projektet omfattade ändring och anpassning av bärande konstruktion, fasadändring, ändrad användning från butik till kontor, vårdcentral och restaurang.

Kontaktpersoner för projektet