PISTOLEN 1

Kontrollansvar under nybyggnation

Beställare: BoKlok
Plats: Hässleholm
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Februari 2021
Slut: Februari 2022
Projektbeskrivning

Projektet omfattar kontrollansvar under nybyggnation av 23 stycken enbostadshus/radhus inom fastigheten Pistolen 1 i Hässleholms kommun.

Kontaktpersoner för projektet