Kv TUSCULANUM 12

Ombyggnad av befintliga kontor och lager

Beställare: B. Hjertmers Fastightesservice AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Kontrollansvarig
Start: Maj 2013
Slut: November 2013
Projektbeskrivning

Projektet omfattade delning av lokal, ändring av lager till butik/lager, fasadändring – fönster och fasad – samt rivning av cykelskjul och skärmtak.

Kontaktpersoner för projektet