Kv DUVSKÄR 2

Nybyggnad av flerbostadshus

Beställare: Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB
Plats: Helsingborg
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Mars 2012
Slut: Januari 2014
Projektbeskrivning

Projektet omfattade nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborgs kommun inom fastigheten Kv Duvskär 2.

Besök www.skanska.se

 

Kontaktpersoner för projektet