JANE ADDAMS 1

Kontrollansvar under nybyggnation

Beställare: Kudu Projekt AB
Plats: Brunnshög, Lund
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Augusti 2022
Slut: Pågående
Projektbeskrivning

Projektet omfattar kontrollansvar under nybyggnation av flerbostadshus, 64 stycken hyresrätter, med café, kontorslokaler samt vårdcentral i bottenplan inom fastigheten Jane Addams 1 i Lund.

Kontaktpersoner för projektet