HÄGGEN 13

Byte av fasadmaterial och fönster

Beställare: Malmö Häggen AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Projektledning, Kontrollansvar
Start: Augusti 2020
Slut: Juni 2022
Projektbeskrivning

Projektet omfattar fasadändring avseende byte av fasadmaterial och fönster inom fastigheten Häggen 13.

Kontaktpersoner för projektet