DIANA 28

Hyresgästanpassning

Beställare: Volito Fastigheter AB
Plats: Gamla Väster, Malmö
Uppdrag: Projektledning, Kontrollansvar, Besiktning
Start: Augusti 2022
Slut: Juni 2023
Projektbeskrivning

Projektet omfattade hyresgästanpassning och renovering av äldre byggnad från 1920 på Gamla Väster i Malmö.

 

Kontaktpersoner för projektet