BILEN 16

Nybyggnad av kontor, handel och service

Beställare: Diligentia Malmö AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Februari 2012
Slut: Juni 2014
Projektbeskrivning

Projekt omfattande nybyggnad av kontor, handel och service inom fastigheten Bilen 16, Masthusen 11, i Malmö.

Området trafikeras redan idag av tre stadsbusslinjer som avgår till och från Malmö Centralstation var femte minut i högtrafik. Väljer du istället en kort promenad når du närmaste Citytunnelstation på 15 minuter. Härifrån tar du dig smidigt vidare ut i Skåne eller över bron till Kastrup eller Köpenhamn. Men det kommer även att finnas goda möjligheter till att använda bilen, både inom och utanför området. Den planerade diagonalen kommer att bli ett multifunktionellt stråk, en mötesplats och ett vardagsrum som både känns tryggt, inbjudande och levande.

Masthusen blir en tillgänglig och öppen del av Västra Hamnen. Här kommer en helt ny levande stadsdel att växa fram med service, handel, restauranger, verksamheter och utrymme för fritidsaktiviteter. Gående och cyklister kommer att prioriteras och området kommer att omges av flera stråk, torg och gröna platser.

Kontaktpersoner för projektet