AB TETRA PAK

Processing Production Centre Lund

PPCL LAYOUT TETRA PAK, LUND

Beställare:                AB Tetra Pak
Tid för Projektet:    2014-2016

Under perioden 2014-2016 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade ombyggnad av befintlig fastighet och installation av ny tillverknings Line, Tetra Pak i Lund. 

För mer information om projekten, besök www.tetrapak.com

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/text475-center