MASTHUSEN Kv 11

Nybyggnad av kontor, handel och service

DILIGENTIA MALMÖ AB

Beställare:                   Diligentia Malmö AB
Ansvarig:                     Peter Titoff
Tid för projektet:       2012-2013

Under åren 2012-2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande nybyggnad av kontor, handel och service inom fastigheten Masthusen Kv 11, Malmö. Ansvarig projektledare inom projektet var Lars Berger och BAS-P vad Peter Titoff.

Området trafikeras redan idag av tre stadsbusslinjer som avgår till och från Malmö Centralstation var femte minut i högtrafik. Väljer du istället en kort promenad når du närmaste Citytunnelstation på 15 minuter. Härifrån tar du dig smidigt vidare ut i Skåne eller över bron till Kastrup eller Köpenhamn. Men det kommer även att finnas goda möjligheter till att använda bilen, både inom och utanför området. Den planerade diagonalen kommer att bli ett multifunktionellt stråk, en mötesplats och ett vardagsrum som både känns tryggt, inbjudande och levande.
Masthusen blir en tillgänglig och öppen del av Västra Hamnen. Här kommer en helt ny levande stadsdel att växa fram med service, handel, restauranger, verksamheter och utrymme för fritidsaktiviteter. Gående och cyklister kommer att prioriteras och området kommer att omges av flera stråk, torg och gröna platser. 

För mer information, kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83 
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/text422-small