ARENAN 1

Nybyggnad av Malmö Arena

MALMÖ ARENA HOTEL

FAKTA

Beställare: Parkfast Arena AB
Plats: Hyllie
Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Start: April 2006
Slut: November 2008

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade nybyggnad av Malmö Arena inom fastigheten Arenan 1 ute på Hyllie i Malmö. Malmö Arena är idag en del av det nya centrumområde som växer fram i Malmös södra del, väster om Hyllie vattentorn och i nära anslutning till Hyllie citytunnelstation.

Besök www.malmoarena.com

För mer information om uppdraget, kontakta:

KONTROLLANSVARIG

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson