Limhamns Läge Etapp 2 Rivning

I denna andra etapp kommer vi att fortsätta arbetet med att riva byggnader, skorstenar, silos och murar.

På bästa läge mellan hav och stad planerar man för en ny stadsdel, Limhamns läge. Den gamla cementfabriken ett stenkast ifrån Limhamns centrum kommer att bli en helt ny stadsdel, med bostäder, både äganderätter som bostadsrättslägenheter, lågt och högt.

Läs mer på NCC

Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/text411-small