LIMHAMNS LÄGE

Etapp 2 - fortsatt arbetet med att riva byggnader, skorstenar, silos och murar.

Limhamns Läge Etapp 2 Rivning

Beställare:                 NCC AB
Ansvariga:                 Peter Titoff och Fredrik Hector
Tid för projektet:     2013

Under året 2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande ombyggnad av kontor för nya och befintliga hyresgäster inom Limhamns Läge, Malmö. Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Fredrik Hector och Kontrollansvarig var Peter Titoff.

På bästa läge mellan hav och stad planerar man för en ny stadsdel, Limhamns läge. Den gamla cementfabriken ett stenkast ifrån Limhamns centrum kommer att bli en helt ny stadsdel, med bostäder, både äganderätter som bostadsrättslägenheter, lågt och högt.

För mer information, besök www.ncc.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/text411-small