Kv VISENTEN 20

Ombyggnad kontor

Volito Fastigheter AB

Beställare:                  Volito Fastigheter AB
Ansvarig:                    Peter Titoff
Tid för projektet:      2012 - 2013

Under åren 2012-2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i projekt omfattande ombyggnad kontor inom fastigheten Kv Visenten 20, Malmö.
Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Peter Titoff.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/200320-8