Kv TUSCULANUM 12

Ombyggnad befintliga kontor och lager.

B. HJERTMERS FASTIGHETSSERVICE AB

Beställare:                   B. Hjertmers Fastightesservice AB
Ansvariga:                   Peter Titoff och Fredrik Hector
Tid för Projektet:       2013

Under året 2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande ombyggnad befintliga kontor och lager. Från Projektuppdrag Syd deltog Fredrik Hector som Projekteringsledare, byggledare samt  Peter Titoff som Kontrollansvarig enligt PBL.

För mer information, kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/text459-center