Kv Tusculanum 12

Ombyggnad befintliga kontor och lager.

Projekterings- och byggledare samt Kontrollansvarig enl PBL, 2013

Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/text459-center