Kv TUSCULANUM 12

Ombyggnad av befintliga kontor och lager

Kv TUSCULANUM 12

FAKTA

Beställare: B. Hjertmers Fastightesservice AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Kontrollansvarig
Start: Maj 2013
Slut: November 2013

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade delning av lokal, ändring av lager till butik/lager, fasadändring - fönster och fasad - samt rivning av cykelskjul och skärmtak.

För mer information om uppdraget, kontakta:

KONTROLLANSVARIG

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson