Kv RAN 8

Fasadrenovering

VOLITO FASTIGHETER AB

Beställare:                   Volito Fastigheter AB 
Ansvarig:                     Peter Titoff
Tid för Projektet:       2012-2013

Under perioden 2012-2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade renovering av fasad inom fastigheten Ran 8, i Malmö. Ansvarig projektledare hos Projektuppdrag var Peter Titoff. Ran 8 uppfördes år 1894 som bostads- och kontorshus efter ritningar av malmöarkitekten August Lindvall (1862-1935). Byggnadens fasader är beklädda med röd sandsten från Övedskloster och röd/grå, troligen Nexö samt förbländertegel från Skromberga tegelbruk.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/ran-8