Kv Ran 8 Malmö

Fasadrenovering

Ran 8 uppfördes år 1894 som bostads- och kontorshus efter ritningar av malmöarkitekten

August Lindvall (1862-1935).

Byggnadens fasader är beklädda med röd sandsten från Övedskloster och röd/grå, troligen

Nexö samt förbländertegel från Skromberga tegelbruk.

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/text427-small