Kv RAN 4

Ombyggnad kontor vån 6-7

VOLITO FASTIGHETER AB

Beställare:                 Volito Fastigheter AB
Ansvarig:                   Sofia Blom
Tid för Projektet:     2011-2012

Under perioden 2011-2012 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade ombyggnad av kontor på våning 6 och 7 inom fastigheten Kv Ran 4, Malmö. Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Sofia Blom.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Sofia Blom
Telefon: 070-549 79 82
Mejl: sofia.blom@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/ran-4-fasad