Kv MEDUSA 4

Ombyggnad lokal till kontor för Coolstuff

VOLITO FASTIGHETER AB

Beställare:                  Volito Fastigheter AB
Ansvarig:                    Fredrik Hector
Tid för projektet:      2012

Under året 2014 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande ombyggnad lokal till kontor för Coolstuff inom fastigheten Kv Medusa 4, Malmö.
Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Fredrik Hector.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Fredrik Hector
Telefon: 070-549 79 85 
Mejl: fredrik.hector@projektuppdrag.se

Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/text443-small