Kv MEDUSA 4

Ombyggnad av lokal till kontor för Coolstuff

COOLSTUFF

FAKTA

Beställare: Volito Fastigheter AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Besiktning
Start: Januari 2012
Slut: November 2012

PROJEKTBESKRIVNING

Projekt omfattande ombyggnad av lagerlokal till kontor för Coolstuff inom fastigheten Kv Medusa 4, Malmö.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om uppdraget, kontakta:

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson