Kv LAXEN 23

Ombyggnad av kontor för nya och befintliga hyresgäster

ERIK OLSSON, CLOETTA, APOTEKET & SILVERSMED

FAKTA

Beställare: Volito Laxen AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Projektledning
Besiktning
Kontrollansvarig
Start: April 2015
Slut: Mars 2017

PROJEKTINFORMATION

Ombyggnad inom fastigheten Laxen 23 i Malmö för hyresgästerna Erik Olsson, Cloetta, Apoteket och Silversmed i Malmö.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om uppdraget, kontakta:

PROJEKTLEDARE

Lina Alfredsson
Telefon: 070-995 11 06
Mejl: lina.alfredsson@projektuppdrag.se

BESIKTNINGSMAN/KONTROLLANSVARIG

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson