Kv LAXEN 23

Ombyggnad av kontor för nya och befintliga hyresgäster

VOLITO LAXEN AB

Beställare:                  Volito Laxen AB
Ansvarig:                    Fredrik Hector
Tid för projektet:      2014

Under året 2014 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande ombyggnad av kontor för nya och befintliga hyresgäster inom fastigheten Kv laxen 23, Malmö. Ansvarig projektledare hos Projektuppdrag Syd var Fredrik Hector.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Fredrik Hector
Telefon: 070-549 79 85 
Mejl: fredrik.hector@projektuppdrag.se

Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/200323