Kv DUVSKÄR 2

Nybyggnad av flerbostadshus

Kv DUVSKÄR 2

FAKTA

Beställare: Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB
Plats: Helsingborg
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Mars 2012
Slut: Januari 214

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborgs kommun inom fastigheten Kv Duvskär 2.

Besök www.skanska.se

För mer information om uppdraget, kontakta:

KONTROLLANSVARIG

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83 
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson