Kv DUVSKÄR 2

Nybyggnad av flerbostadshus

Kv Duvskär 2, Helsingborg

Beställare:                    Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB
Ansvarig:                      Peter Titoff
Tid för projektet:        2013-2014

Under åren 2013-2014 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Kv Duvskär 2 i Helsingborg. Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Peter Titoff.

För mer information om projektet, besök www.skanska.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83 
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/200320-1