Kv DELFINEN 17

Fasadrenovering

VOLITO DELFINEN AB

Beställare:                  Volito Delfinen AB
Ansvarig:                    Peter Titoff
Tid för projektet:      2012

Under året 2012 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattande fasadrenovering inom fastigheten Kv Delfinen 17, Malmö.
Ansvarig Projektledare hos Projektuppdrag Syd var Peter Titoff.

För mer information, besök www.volitofastigheter.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/200320-9