KALKYL

Grunden för ett smidigt och effektivt projekt, är en så träffsäker kalkyl som möjligt.

Grunden för ett smidigt och effektivt projekt, är en så träffsäker kalkyl som möjligt. Våra konsulter har god erfarenhet av att upprätta kalkyler, både avseende bygg och installationer och arbetar med allt från grova kalkyler till mer detaljerade entreprenadkalkyler.

Vid upprättande av kalkyler använder vi oss främst av kalkylprogrammet Wikells sektionsdata.

Olika typer av kalkyler

Kalkyler kan upprättas i flera olika former. Några av de vanligaste är:
- Budgetkalkyl
- Förstudiekalkyl
- Avstämningskalkyl
- Anbudskalkyl

Budgetkalkyl

En budgetkalkyl är perfekt att upprätta när man planerar ett projekt, både stora och små, för att få en ungefärlig bild på vilka kostnader det medför. Budgeten kan även användas som underlag för ett beslutsfattande kring om det finns utrymme att utföra sitt projekt.

Förstudiekalkyl

En förstudiekalkyl görs främst vid planering av eventuella kommande projekt. Denna kan senare användas för att fatta beslut och kontrollera den egna budgeten tillåter ett sådant projekt. Att investera i en förstudiekalkyl kan exempelvis vara en stor fördel för dig som fastighetsägare när du ska budgetera för framtida renoveringar och andra projekt. Vid en förstudiekalkyl gör våra konsulter ett platsbesök och kontrollerar fastigheten och tar med sig information från dig som kund vilka planer ni har framöver. Därefter görs en kalkyl på vad olika moment kan komma att kosta, vilket ni senare kan använda som underlag vid egen budgetering.

Avstämningskalkyl

En avstämningskalkyl är en form av uppföljning av ett projekt. Här stämmer våra konsulter av hur väl budgeten efterföljs i projektet, det vill säga om budgeten kommer kunna hållas eller om den är på väg att överskridas.

En avstämningskalkyl kan också användas för att stämma av mot de enskilda anbud som inkommit för projektet. Våra konsulter hjälper dig gärna att stämma av hur väl att ert projekts budget hålls och huruvida entreprenörerna håller sig till sina lämnade anbud.

Anbudskalkyl

En anbudskalkyl är ett bra verktyg vid insamling av anbud från flera olika entreprenörer för att få en bra överblick av kostnader för projektet. Även för att enkelt kunna granska vad de olika entreprenörerna kan erbjuda projektet.

Söker du en konsult som kan hjälpa dig med upprättande av kalkyl är du varmt välkommen att kontakta oss här.