JANE ADDAMS 1

Kontrollansvar under nybyggnation

JANE ADDAMS 1

FAKTA

Beställare: Kudu Projekt AB
Plats: Brunnshög, Lund
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Augusti 2022
Slut: Pågående

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattar kontrollansvar under nybyggnation av flerbostadshus, 64 stycken hyresrätter, med café, kontorslokaler samt vårdcentral i bottenplan inom fastigheten Jane Addams 1 i Lund.

För mer information om projektet, kontakta:

KONTROLLANSVARIG

Tina Tingslund
Telefon: 070-549 77 85
Mejl: tina.tingslund@projektuppdrag.se

Kontaktperson