HÄGGEN 13

Byte av fasadmaterial och fönster

HÄGGEN 13

FAKTA

Beställare: Malmö Häggen AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Start: Augusti 2020
Slut: Pågående

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattar fasadändring avseende byte av fasadmaterial och fönster inom fastigheten Häggen 13.

För mer information om uppdraget, kontakta:

PROJEKTLEDARE

Tina Tingslund
Telefon: 070-549 77 85
Mejl: tina.tingslund@projektuppdrag.se

Lina Alfredsson
Telefon: 070-995 11 06
Mejl: lina.alfredsson@projektuppdrag.se

KONTROLLANSVARIG

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson