Kv KÄRANDEN

Komplettering med 40 stycken radhus

FREDSLYCKAN 

Beställare:                  Fredslyckan AB  
Ansvarig:                    Peter Titoff
Tid för projektet:      2014

"Variation, identitet och helhet" har varit viktiga nyckelord i planeringen och omdaningen av Fredslyckan. Under arbetets gång har vi tagit tillvara områdets inneboende kärnvärden: grönskan, närheten till service och till Lunds centrum. 
Området består idag av 18 st tvåvåningsbyggnader, byggda i prefabricerade lättbetongelement. Efter ändring av detaljplanen byggs befintliga byggnader på med två våningar.

Området kommer att kompletteras med 40 st radhus.

För med information om projektet, kontakta:

Peter Titoff
Telefon: +46 70-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson Peter Titoff
projekt/200320-3