FINDUS SVERIGE AB

Installation av ny infrysningsfrys samt ändring av vattensystem för ärtrensstationen.

FINDUS FRYS 5

Beställare:                 Findus Frys AB
Tid för Projektet:     2013

Under år 2013 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade installation av ny infrysningsfrys samt ändring av vattensystem för ärtrensstationen för Findus Sverige AB inom .

För mer information om projekten, besök www.findus.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/200320-6