Entreprenadbesiktning

När ett arbete är färdigt bör det besiktigas av en opartisk och utomstående besiktningsman.

Meningen är att få ett objektivt besked på om beställaren har fått det som är beställt. Vi är vana vid denna roll som domare och levererar kvitto på det vi sett genom enkla och tydliga protokoll.