Centralplan Öst Malmö

Projektet omfattar utvidgande och färdigställande av ett underjordiskt cykelgarage med tillhörande anslutningar vid Malmö Centralstations gamla lokaltågstation.

Utöver själva arbetet med cykelgaraget ska även markytor ovanpå och omkring det nya garaget färdigställas och kopplas samman med det befintliga nätet för gång- och cykeltrafik.

Kontaktperson Peter Titoff Kontaktperson Fredrik Hector
projekt/text438-small