CENTRALPLAN ÖST

Utvidgande och färdigställande av ett underjordiskt cykelgarage med tillhörande anslutningar vid Malmö Centralstations gamla lokaltågstation.

CENTRALPLAN ÖST, MALMÖ

Beställare:                   Malmö Stad 
Ansvariga:                   Peter Titoff och Fredrik Hector
Tid för Projektet:       2013-2014

Under perioden 2013-2014 har Projektuppdrag Syd deltagit i ett projekt omfattade utvidgande och färdigställande av ett underjordiskt cykelgarage med tillhörande anslutningar vid Malmö Centralstations gamla lokaltågstation. Utöver själva arbetet med cykelgaraget har även markytor ovanpå och omkring det nya garaget färdigställas och kopplas samman med det befintliga nätet för gång- och cykeltrafik.

För mer information, besök malmo.se

Eller kontakta:

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson
projekt/centralplan-st