CARL GUSTAF 4

Ombyggnad och hyresgästanpassningar

Bild: www.volito.se  |  Volito Fastigheter AB

CARL GUSTAF 4

FAKTA

Beställare: Volito Leisure AB
Plats: Malmö

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade ombyggnad av ventilations-, värme- och kylsystem samt hyresgästanpassningar i olika huvuddelar. 

PLAN 1- BUTIK, PLAN 2 - KONTOR

FAKTA

Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Besiktning
Start: Oktober 2020
Slut: Pågående

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade hyresgästanpassning på plan 1-2 inom fastigheten Carl Gustaf 4. Inredning av butik i bottenvåning samt kontor på plan 2.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om projektet, kontakta:

PROJEKTLEDARE

Lina Alfredsson
Telefon: 070-995 11 06
Mejl: lina.alfredsson@projektuppdrag.se

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

PLAN 3 - 24HR

FAKTA

Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Besiktning
Start: April 2020
Slut: September 2020

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade hyresgästanpassning av kontor på plan 3 inom fastigheten Carl Gustaf 4.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om projektet, kontakta:

PROJEKTLEDARE

Lina Alfredsson
Telefon: 070-995 11 06
Mejl: lina.alfredsson@projektuppdrag.se

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

PLAN 4 - KONTOR

FAKTA

Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Besiktning
Start: Augusti 2019
Slut: Mars 2020

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade hyresgästanpassning av kontor på plan 4 inom fastigheten Carl Gustaf 4.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om projektet, kontakta:

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

PLAN 2 - KONTOR

FAKTA

Uppdrag: Projektledning
Kontrollansvar
Besiktning
Start: Augusti 2019
Slut: Mars 2020

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade hyresgästanpassning av kontor på plan 2 inom fastigheten Carl Gustaf 4.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om projektet, kontakta:

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

TAK/VENTILATION

FAKTA

Uppdrag: Projektledning
Besiktning
Kontrollansvar
Start: Augusti 2019
Slut: Januari 2020

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade ombyggnad av ventilations-, värme- och kylsystemt inom fastigheten Carl Gustaf 4.

Besök www.volitofastigheter.se

För mer information om projektet, kontakta:

KONTROLLANSVARIG/BESIKTNINGSMAN

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson