Byggnadsantikvarie

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden.

En byggnadsantikvarie är expert på äldre bebyggelse och arbetar med att bevara, vårda och utveckla det byggda kulturarvets miljöer från olika tider. Vi genomför utredningar, projektering, kontroll m.m.