Byggledning

Som byggledare hanterar vi administrationen av ert byggprojekt och blir då er representant på byggarbetsplatsen. 

Byggledaren ansvarar för kontroll och övervakning av produktionen – både vad gäller utförande, tidplaner och entreprenadens budget samt deltar i möten med beställarens styrgrupp. Vi kan också vara kontaktperson gentemot myndigheter och de som berörs av projektet, exempelvis hyresgäster. Byggets utveckling dokumenteras vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna.