Besiktningar

En besiktning görs av en oberoende besiktningsman som väjs av byggherren.

Statusbesiktning –  Vi detaljbesiktigar enskilda byggdelar till hela bestånd för att fastställa status och redovisar resultatet i enkla och tydliga besiktningsrapporter.

Detta kan kompletteras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning, åtgärdsplan och underhållsplan.

Överlåtelsebesiktning – Du ska köpa en fastighet och vill ha exakt koll på fastighetens skick. Vår besiktningsman gör en minutiös besiktning inte bara av fastigheten, utan även administrativa aspekter såsom bygglov. På så vis får du som köpare all information du behöver.