Arbetsmiljö

BAS P och BAS U har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen.

Byggarbetsmiljösamordnare

Ansvaret beskrivs i Arbetsmiljölagens 3 kap. 7§ och AFS 1999:3 med ändringar till och 2008:16

BAS P upprättar en Arbetsmiljöplan när så krävs.

BAS U ansvarar för att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i Arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider.