ÅKERVINDAN 8 M.FL.

Nybyggnad av sju radhus samt 41 bostadsrätter

Bild: BoKlok

BOTILDENBORG

FAKTA

Beställare: BoKlok Housing AB
Plats: Malmö
Uppdrag: Kontrollansvar
Start: Februari 2020
Slut: December 2020

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattade kontrollansvar under nybyggnad av sju radhus samt 41 bostadsrätter inom fastigheterna Åkervindan 8, Ligustern 1 samt Azalean 1 i Malmö kommun.

Besök www.boklok.se

För mer information om uppdraget, kontakta:

KONTROLLANSVARIG

Tina Tingslund
Telefon: 070-549 77 85
Mejl: tina.tingslund@projektuppdrag.se

Peter Titoff
Telefon: 070-549 79 83
Mejl: pti@projektuppdrag.se

Kontaktperson